Terminy rozliczeń przedsiębiorców 2017

Terminy rozliczeń przedsiębiorców  2017

Koniec roku podatkowego to nerwowy okres dla każdego przedsiębiorcy. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby prawidłowo rozliczyć uzyskane dochody. Dowiedz się, jakie są nieprzekraczalne terminy rozliczeń przedsiębiorców na koniec roku.

Każdy przedsiębiorca, co roku rozlicza się z fiskusem z uzyskanych dochodów. To, jaki PIT powinien wypełnić, zależy od tego w jaki sposób prowadzi swoją działalność gospodarczą. Poniżej podpowiadamy, jaki PIT należy wybrać i do kiedy trzeba go rozliczyć.

Kto składa PIT-28?

Deklaracja PIT-28 składana jest przez podatników, którzy opodatkowali swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Istnieją dwa rodzaje przychodów, które można rozliczać w taki sposób:

  • uzyskane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub działalności w formie spółki cywilnej,
    powstałe z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (lub innych o podobnym charakterze), gdy umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • Zeznanie podatkowe PIT- 28, należy złożyć w urzędzie skarbowym do ostatniego dnia stycznia kolejnego roku podatkowego.

PIT-16A – karta podatkowa

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się opodatkować swoją działalność kartą podatkową, są zobowiązani do złożenia druku PIT-16A. Jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Formularz PIT-16A należy złożyć, tak samo jak druk PIT-28, do końca stycznia następnego roku podatkowego.

PIT-36L – podatek liniowy

PIT-36L składają przedsiębiorcy opodatkowujący swoje dochody podatkiem liniowym. Ta forma rozliczenia dyskwalifikuje możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Druk PIT-36L składają przedsiębiorcy:
prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT, którzy do 20 stycznia złożyli oświadczenie, że chcą rozliczać się w sposób liniowy. Podatek liniowy ma stałą stawkę opodatkowania w wysokości 19%. PIT-36L należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Jednak ze względu na fakt, że w tym roku 30 kwietnia przypada w niedziele to ostatecznym dniem na złożenie rocznej deklaracji PIT będzie 2 maja.

Terminy rozliczeń przedsiębiorców: rozliczenie roczne pracowników

PIT-4R – deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Przy pomocy deklaracji PIT-4R przedsiębiorca wykazuje zaliczki na podatek pobierane i opłacane za podatników (pracowników, zleceniobiorców, dziełobiorców itp.). PIT-4R za dany rok należy złożyć do końca stycznia kolejnego roku.

Deklarację składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla:

  • miejsca zamieszkania płatnika, gdy pracodawca jest osobą fizyczną,
  • siedziby płatnika albo gdy nie posiada on siedziby wg miejsca prowadzenia działalności, gdy przedsiębiorca nie jest osobą fizyczną.

PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-11 to imienna informacja o rocznych dochodach pracownika i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez płatnika (zakład pracy). Pracodawca ma obowiązek przekazania jej do urzędu skarbowego oraz pracownikowi.

Termin przekazania deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego będzie upływał:

  • ostatniego stycznia (dla płatników składających deklarację w formie papierowej),
  • ostatniego lutego (dla płatników składających deklarację w formie elektronicznej).

Przy czym, gdy powyższe dni przypadają w weekend, spowoduje to stosowne przesunięcie terminów złożenia deklaracji PIT-11 do pierwszego dnia roboczego.
Natomiast termin przekazania deklaracji PIT-11 dla podatnika (pracownika) upływał będzie niezmiennie ostatniego dnia lutego.